Priser Lyd2013

Påmelding før 15.mai
- Medlemmer av JUBA: 1.500,-
- Ikke medlemmer av JUBA: 1.700,-

Påmelding etter 15.mai
- Medlemmer av JUBA: 1.700,-
- Ikke medlemmer av JUBA: 1.900,-

Søskenmoderasjon: 200,- (en betaler fullt, fratrekk for øvrige).
Barn under 6år: Halv Pris
Påmeldingsavgift 200,- (Del av deltakeravgiften)
Påmelding sendes på post eller på denne hjemmesiden. (Tryk her for påmelding)
til: Lyd2013 v/Inger Olsbu, Vestbyveien 23m, 0976 Oslo.

Kontonummer: 2895 63 22121
(merk innbetalingen med barnets navn)

 

Priser ved bruk av innefasiliteter

Pris pr rom pr døgn:
4 mannsrom med bad 450 kr pr døgn (100 kr for utvask)
6 mannsrom med bad 600 kr pr døgn (100 kr for utvask)
4 mannsrom uten bad 270 kr pr døgn (50 kr for utvask)
6 mannsrom uten bad 370 kr pr døgn (50 kr for utvask)

Pris pr rom pr uke:
4 mannsrom med bad 2.400 kr
6 mannsrom med bad 3.300 kr
4 mannsrom uten bad 1.750 kr
6 mannsrom uten bad 2.100 kr

Vi gjør oppmerksom på at man betaler for de døgn man har bestilt.

Betalingsinformasjon:

Både påmeldingsavgift og resten av deltakeravgiften sendes til:
Kurs og leir v/Svein Olsbu. Konto 2895.63.22121
(merk innbetalingen med deltakers navn)

Påmeldingen regnes som endelig bekreftet når vi har mottatt påmeldingsavgift på kr 200,- pr person. Siste frist for påmelding er 15 Mai.
Resten av deltakeravgiften betales innen 1.juni.