Program oversikt

Leiren har en egen dagsrytme.
Det kan skje noen avvik fra denne men dette vil da bli gitt beskjeder om enten over høytaler anlegg eller på oppslagstavler:

08:00 Vekking
08:30 Frokost
09:00 Landsbymøte
10:00 Aktiviteter/Idrett
12:30 Bading
13:00 Middag
14:00 Aktivitet/idrett
18:30 Kveldsmat
20:00 Leirbål
21:30 Senkvelds
22:30 I teltene
23:00 RO