Torsdag 13.september blir det Drop-in møte på Rødekors huset fra kl 19.00

27.september kommer Tom Viktor Segalstad LA4LN og forteller om portabelantenner.
På Rødekorshuset fra kl 19.00

Husk QST sending på 145.625 hver søndag kl 20.00
Har dere forslag til møter, så ta kontakt med oss på la2z(a)la2z.no