27.september kommer Tom Viktor Segalstad LA4LN og forteller om portabelantenner.
På Rødekorshuset fra kl 19.00